Historiek

Opgericht op 16 juni 1987, onder impuls van Jacques Van Hove, voorzitter van de Vlaamse beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen v.z.w., door 23 zelfstandige verpleegkundigen uit de regio's Aalst, Ninove en Geraardsbergen.

Er waren verscheidene redenen om deze Kring op te richten: o.a. - de behoefte om de andere zelfstandige verpleegkundigen uit de regio te leren kennen - de behoefte om zich bij te scholen (vakkennis optimaliseren) - de behoefte om wachtdiensten in te richten (continuiteit verzekerd) - de behoefte om zich te groeperen, om zodoende zeker te staan.

Eind 1987 waren er reeds een 35-tal mensen aangesloten.

Met het verloop van de jaren nam dit ledenaantal langzaam toe. Bepaalde collega's hebben, om een of andere reden, hun praktijk stopgezet. Nieuwe collega's durfden de stap zetten en het statuut van loontrekkende in te ruilen voor dat van zelfstandige thuisverpleegkundige. Momenteel zijn er 135 verpleegkundigen aangesloten die allen werkzaam zijn in de regio Aalst, Ninove en Geraardsbergen.

Wie kan lid worden van de vereniging? Elke Zelfstandige verpleegkundige, zonder onderscheid van politiek of godsdienstige overtuiging.

 

De vereniging heeft als voornaamste doelstelling : 

  • De bredere vorming van zowel de leden als het ruimere publiek door het organiseren van vormingsavonden met een grote verscheidenheid aan onderwerpen;
  • Het deelnemen aan en/of steunen van sociale en andere projecten, o.a. Palliatieve Zorgen, LSI's, Sociaal Impulsfonds, Aalsters Sociaal Overleg, MS-liga, en tal van andere zaken;
  • Het onderling ondersteunen van de collega's op tal van manieren, o.a. aan de hand van bijpraatvergaderingen(om burn-out te voorkomen en andere problemen te bespreken), gezamelijk zoeken naar oplossingen voor welbepaalde problemen, enz;
  • Het zorgen voor een goede continuïteit in de verzorging van de patiënten en een betere bereikbaarheid realiseren door het organiseren van wachtdiensten, een centraal oproeppingssysteem en vervangdiensten;
  • Het bekendmaken en uitstralen van het beroep van zelfstandige verpleegkundige;
  • Het aanbieden van een permanent secretariaat voor de leden en de buitenwereld.