Project 2013

De organisatie van deze avond en een verkoop van pleisters bracht 4500 € op die wij schonken aan  'mensen helpen mensen' Aalst.