Project 2011

 Jaarlijks organiseert de kring van zelfstandig verpleegkundigen regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen een infoavond ten voordele van een project.  Dit jaar hebben wij gekozen voor ‘De Sleutel’ te Gent.

‘De Sleutel’ situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugsproblemen en risicogroepen met een aanbod aan preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen en Brussel.

Het geld dat we trachten op te halen met de verkoop van zeep, washandjes, gastendoekjes, sponsorgeld en inkomgeld van de infoavond gaat integraal naar een kinderpsychiatrische school.  In ‘De Sleutel’ worden kinderen opgevangen die leerplichtig zijn.  Vaak hebben zij al een hele spijbelperiode achter zich.  Momenteel is er geen mogelijkheid om die leerachterstand geheel of gedeeltelijk in te halen.  Wanneer de kinderen ‘De Sleutel’ verlaten ervaren zij dus al een eerste moeilijkheid: een diploma trachten te behalen.

 

Dit project moet ‘De Sleutel’ de eerste twee jaar zelf financieren.  Pas wanneer het hen lukt kunnen zij aansluiten bij een ziekenhuisschool.

 

Een school opstarten betekent de aankoop van meubilair, computer, leerkrachten aanwerven, …  Wij steken graag een handje toe om dit te helpen financieren.

 

Dank zij sponsoring, de opbrengst van onze infoavond en de verkoop van zeepjes en washandjes/gastendoekjes werd het ons mogelijk om 3800 € te schenken aan de sleutel.

Bedankt aan allen die ons steunden !